maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'BEGELEIDING AANBESTEDINGEN'

gemeente Amsterdam


HEMM ondersteunt onze samenwerkingspartner PSI bij verschillende aanbestedingen voor de gemeente Amsterdam. Het gaat om de inspecties voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen. Samen met PSI stellen we de aanbestedingsstrategie en perceelindeling vast. Vervolgens leveren we de bijbehorende aanbestedingsdocumenten op, inclusief de selectieleidraad en gunningsmethodiek.

opdrachtgever
gemeente Amsterdam

locatie
Amsterdam

uitvoering
2019

dienstverlening
aanbestedingsadvies

'IHP ONDERWIJS'

gemeente Zwartewaterland


De wens van de gemeente Zwartewaterland om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Onderwijs op te stellen, past volledig in de landelijke wetswijziging die momenteel in voorbereiding is. Hierbij wordt iedere gemeente verplicht een IHP te ontwikkelen met een doorkijk van 16 jaar. Met het IHP dat HEMM opstelt, geven wij gemeente en schoolbesturen inzicht in de knelpunten, kansen, maatregelen en fasering voor de schoolgebouwen. We maken onderscheid in korte, middellange en lange termijn. Het IHP vormt het kompas waarlangs de komende jaren beslissingen rondom onderwijshuisvesting worden genomen.

opdrachtgever
gemeente Zwartewaterland

locatie
Hasselt

uitvoering
2019

dienstverlening
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

'RENOVATIE SCHOOLGEBOUW'

VSO De Optimist


Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van De Optimist in Emmeloord is gehuisvest in een gebouw uit 1960. Er wordt al jaren gesproken over verbetering van de huisvesting van VSO De Optimist. Met het vaststellen van het IHP en accommodatiebeleid van de gemeente Noordoostpolder, zijn renovatie en uitbreiding van het gebouw voorzien in 2018-2020. Vanuit haar rol als ‘bouwheer’ is Eduvier verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen. Om deze rol goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren, ondersteunt HEMM het schoolbestuur hierbij.

opdrachtgever
Eduvier

locatie
Emmeloord

uitvoering
2019

dienstverlening
begeleiden definitiefase
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm