Beekdal Buitenkan gebouw header
Vastgoedstrategie
Schoolbestuur Quadraam

Schoolbesturen werken met beleidsplannen waarin onderwerpen als missie, visie, organisatie en onderwijskundig concept worden belicht. In toenemende mate maken schoolbesturen ook werk van een vastgoedstrategie, om hiermee te anticiperen op de huisvestingskwaliteit en kostenbeheersing. Eén van de schoolbesturen die hier actief invulling aan geeft is schoolbestuur Quadraam, met 14 middelbare scholen een grote speler in de regio Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Samen met Quadraam hebben we gewerkt aan een strategisch perspectief voor haar schoolgebouwen. Dit perspectief dienst als basis voor het uit te voeren huisvestingsbeleid en vormt input voor gesprekken met de gemeenten over gewenste ingrepen in de huisvesting op korte en middellange termijn.

Andere schoolbesturen die HEMM heeft bijgestaan bij strategische vastgoedadvisering zijn Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) en Symbio in Hengelo. Daarnaast hebben wij ook woningcorporaties De Huismeester (Groningen) en Actium (Assen) geadviseerd over hun vastgoedstrategie.