Website HEMM   Foto bij sportaccommodatiebeleid
Sportaccommodatiebeleid
Gemeente Putten

De HEMMers hebben een passie voor sport. De één is wat actiever dan de ander, maar we vinden het allemaal leuk en belangrijk om ervoor te zorgen dat jong en oud kan sporten en bewegen. Sportvoorzieningen maken soms onderdeel uit van een totaal vastgoedbeleid, maar we stellen ook plannen op specifiek gericht op sportaccommodaties. Het kan gaan om accommodaties voor binnensport en/of buitensport. Denk hierbij aan gymzalen, kleedkamers, clubhuizen, zwembaden en velden/banen. Voor de gemeente Putten hebben we een plan gemaakt voor de sporthallen en gymzalen. Reden hiervoor was veroudering van gebouwen en de roep vanuit verenigingen om extra capaciteit. Vanuit een realistische bezettingsgraad hebben we een vergelijking gemaakt tussen de aanwezige capaciteit en (verwachte) behoefte vanuit het onderwijs en verenigingen. Daarbij hebben we ook gekeken of de ‘juiste sport’ gebruik maakt van de ‘juiste accommodatie’. Op basis van deze uitkomsten en een analyse van de kwaliteit van de huidige sporthallen en gymzalen, hebben we scenario’s opgesteld. Deze varieerden van ‘niets doen’ tot het realiseren van twee nieuwe sporthallen waarvan 1 zaaldeel met extra hoogte. De scenario’s zijn inhoudelijk, financieel en ruimtelijk uitgewerkt zodat op basis hiervan een besluit genomen kon worden.

Ook voor de gemeente Kampen heeft HEMM sportaccommodatiebeleid opgesteld. Daarnaast maken sportaccommodaties deel uit van de plannen die we voor Ermelo, Enkhuizen, Noordoostpolder, Renkum, Stadskanaal, Steenwijkerland, Urk, Valkenswaard, West Maas en Waal en Zwartewaterland hebben opgesteld.