Reggesteyn kleiner
Projectfinanciering
Reggesteyn Nijverdal

In tijden van oplopende bouwkosten en toenemende druk op de financiën, hebben steeds meer gemeenten en schoolbesturen moeite om bouwprojecten gefinancierd te krijgen. De afgelopen jaar heeft HEMM diverse gemeenten en schoolbesturen begeleid bij het vinden van alternatieve financieringsbronnen via bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten, de Waterschapsbank en het Ministerie van Financiën. Voor scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal is het op deze wijze gelukt om -vanuit een oorspronkelijk renovatieplan- complete nieuwbouw haalbaar te maken. Gedurende dit proces heeft Reggesteyn ons een ‘kijkje in de keuken’ gegund in hun bedrijfsvoering, waardoor we in staat zijn om nog beter de link te maken tussen vastgoed en exploitatie. Zo leren we uit elke opdracht en proberen we ons keer op keer te verbeteren!

Andere vraagstukken op het gebied van projectfinanciering waarvoor HEMM geadviseerd heeft zijn MFC Doelum in Renkum, MFC De Binding in Biddinghuizen, Scholengemeenschap De Waerdenborgh in Rijssen en Vechtdal College in Ommen.

[Foto: impressie nieuwbouw CSG Reggesteyn; NOAHH Amsterdam]