Doetinchem de Haven 016 (002) kleiner header
Integraal
Huisvestingsplan
Onderwijs
Gemeente Doetinchem

In ons werk leer je bij nieuwe opdrachten vaak onbekende delen van Nederland kennen. Zo genieten we tijdens onze opdracht voor de gemeente Doetinchem van de landschappelijke schoonheid van de Achterhoek. In Doetinchem werken we samen met de gemeente en schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ‘Ruimte om te groeien’. Het plan vormt de basis voor het uit te voeren huisvestingsbeleid op de korte en middellange termijn. De uitdaging ligt erin een door alle partijen gedragen plan te formuleren dat recht doet aan alle ambities, maar tegelijkertijd genoeg (met name financiële) realiteitszin bevat om uit te kunnen voeren.

Andere gemeenten waarvoor HEMM Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs opstelt of heeft opgesteld zijn Apeldoorn, Baarn, Coevorden, Dronten, Ferwerderadiel, Heerenveen, het Bildt, Hoogeveen, Hoogezand-Sappemeer, Kampen, Leeuwarderadeel, Menameradeel, Noordoostpolder, Nunspeet, Ommen, Opsterland, Putten, Raalte, Rijssen-Holten, Renkum, Rijssen-Holten, Stadskanaal, Steenwijkerland, Wierden en Zwartewaterland.

[Foto: CBS De Haven in Doetinchem; IAA Architecten]