Zwolle 2 kleiner
Detachering
Gemeente Zwolle

In de praktijk blijkt het vaak lastig voor gemeenten om gekwalificeerd personeel te vinden voor specialistische vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting en vastgoed. De ervaring, kennis en flexibele inzet van HEMM biedt dan een uitkomst. Zo ook voor de gemeente Zwolle. En dat vinden we leuk, want hoe gaaf is het om te mogen bouwen aan de stad waar HEMM in 2013 is gestart? Binnen de gemeente Zwolle ondersteunen wij het team Onderwijshuisvesting bij het actualiseren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, behandeling van huisvestingsvraagstukken, uitvoeren van scenariostudies en beleidsvorming rondom de verhuur van schoolgebouwen, binnenklimaat en veiligheidsvoorzieningen.

Andere gemeenten die HEMM heeft ontzorgd op het gebied van onderwijshuisvesting zijn Baarn, Coevorden, Dalfsen, Noordoospolder, Opsterland en Raalte.