DMV Biddinghuizen 112 verkleint header
Beheer & Exploitatie
Educatief Centrum Biddinghuizen

Bij de beantwoording van onze maatschappelijk vastgoedvraagstukken stellen we ons altijd de vraag: “Hoe zouden hoe we dit vraagstuk aanpakken wanneer het ons eigen vastgoed zou zijn?” Deze extreme versimpeling levert ons vaak waardevolle inzichten op die van belang zijn bij de beantwoording van het betreffende vraagstuk.

In het verlengde hiervan leggen we bij vraagstukken rondom beheer en exploitatie al vroegtijdig een focus op de kosten en opbrengsten gedurende de gehele levensduur van een pand (‘total cost of ownership’). Hierdoor zijn we in staat om completere, betere en efficiëntere keuzes rondom de accommodaties voor te leggen en kunnen we het dienstverleningsniveau en de kostenstructuur weer terugbrengen tot realistische proporties.

Deze dienstverlening hebben we de afgelopen jaren onder andere in praktijk gebracht bij de herinrichting van het beheer- en exploitatiemodel van het Educatief Centrum voor sport en cultuur in Biddinghuizen.  

Andere accommodaties waarvoor HEMM beheer en exploitatie heeft geoptimaliseerd zijn MFC Doelum (Renkum), Ontmoetingscentrum Het Anker (Zwolle) en SBO Facet (Zwolle).