Kampen 3 kleiner
Accommodatiebeleid
Gemeente Kampen

Het Kamper accommodatiebeleidsplan ‘Kiezen voor Kracht’ was bij de start van HEMM in 2013 ons allereerste project. Blijkbaar is het bevallen, want de gemeente Kampen heeft ons recent gevraagd ook de actualisatie van dit plan te verzorgen. Vanuit een actuele beleidsvraag naar maatschappelijke accommodaties hebben we geanalyseerd welke eindbeelden van toepassing zijn op de panden (conserveren, afstoten, combineren, verduurzamen, renoveren of nieuwbouwen) en welke financiële consequenties dit heeft. Via het geactualiseerde plan beschikt de gemeente Kampen weer over een actuele basis voor vastgoedbeslissingen en een betrouwbare onderlegger voor de perspectiefnota en de langjarige strategische agenda.

Andere gemeenten waarvoor HEMM accommodatiebeleid heeft opgesteld zijn Assen, Ermelo, Enkhuizen, Noordoostpolder, Kampen, Renkum, Stadskanaal, Steenwijkerland, Urk, Valkenswaard, West Maas en Waal en Zwartewaterland.